Plánovanie

Rozhodujúci faktor pre hospodárnosť a komfort vykurovania

V centre pozornosti každého projektu je objekt, ktorý má byť vykurovaný. Či sa jedná sa o novostavby alebo rekonštrukcie, haly alebo určité plochy - rôzne požiadavky vyžadujú flexibilné riešenia.

 

Náš projekt a servisný tím má desiatky rokov skúseností v plánovaní a realizácii vykurovania. Na základe týchto skúseností sme schopní splniť komplexné riešenia projektov vo vykurovaní. Po analýze aktuálneho stavu vám vypracujeme štúdiu na prevádzkové a energetické porovnanie rôznych technológií vykurovania, ktorá vám ukáže ziskovosť rôznych systémov.

 

Po zvolení určitej technológie vykurovania naplánujeme a naprojektujeme celý systém vykurovania vrátane regulácie. Dodávame nielen produkty, ale vieme zabezpečiť riešenie dopytu na kľúč.

 


VYKUROVANIE

SERVIS

ENERGETICKÀ KALKULAčKA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK