Realizácia

Rozumieme nášmu remeslu

Po návrhu a určení najlepšieho riešenia Vás nenecháme osamote. Projekt výstavby bude sprevádzať náš projektový inžinier a technici, ktorí v krátkej dobe hladko a profesiálne vykonajú montážne práce. Naši technici sú odborníkmi vo svojom obore.

 

Na požiadanie môžete získať všetky služby z jedného zdroja. Dohliadneme a vykonáme inštaláciu plynových a elektrických rozvodov, odbornú inštaláciu vybraných vykurovacích zariadení a zapojenie do komplexu centrálnych systémov riadenia budovy

 

Celý systém sa uvedie do prevádzky akonáhle je nainštalovená regulácia vykurovacieho systému. Aj v tejto oblasti je náš personál zložený z odborníkov a kvalifikovaných technikov.

 

Tak chápeme náš servis - od prvého kontaktu až po úspešné uvedenie do prevádzky.

 


VYKUROVANIE

SERVIS

ENERGETICKÀ KALKULAčKA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK