Údržba

Komplexné služby pre plynulú prevádzku

Teplo a pohodlie sú zásadné pre správne  výkony vo Vašej prevádzkei. Iba riadne fungujúce kúrenie podporuje dobrú a efektívnu pracovnú atmosféru. Bezchybné fungovanie si vyžaduje pravidelnú údržbu. Plynové kúrenie predstavuje technicky náročnejší produkt, a preto sa musí podľa predpisov DVGW G 638 minimálne 1 alebo 2 krát do roka skontrolovať.

 

Žiaden z ďalších výrobcov vykurovacích systémov pre haly nemá takú hustá servisnú sieť ako Schwank. 30 servisných technikov je nepretržite k dispozícii. Naše servisné služby sú riadené z centrály Schwanku prostredníctvom servisného manažéra. K dispozícii je zároveň databáza so všetkými previerkami zásahmi do vykurovacieho systému našich zákazníkov. Doba trvania servisnej prehliadky sa tak skráti na minimum a tým pádom predstavuje nižšie náklady.

 

Radi Vám zabezpečíme základný alebo full-servis balík pre dlhodobú bezporuchovú prevádzku. Pri podpise servisnej zmluvy s našou spoločnosťou si môžete predĺžiť záruku na naše výrobky na dobu neurčitú.


VYKUROVANIE

SERVIS

ENERGETICKÀ KALKULAčKA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK