Schwank servisný balík

Servisný balík od Schwanku má jasné výhody:

  • Plynulé fungovanie

Pravidelné prehliadky a údržba Vám pomáha udržať Váš vykurovací systém tak, aby fungoval bezpečne a spoľahlivo. To zabraňuje neočakávaným poruchám a nákladným škodám. Hovoríme teda o preventívnej údržbe.

 

  • Predĺžená záruka

Ak si vyberiete full-servis balík, predĺžime Vám záruku.

 

  • Minimalizovanie administratívneho zaťaženia

Zaoberáme sa všetkými aspektmi spravovania servisných služieb. Zabezpečujeme plánovanie termínov pravidelnej údržby.

 

  • Originálne náhradné diely

Používame len originálne náhradné diely od Schwanku. Tak garantujeme 100% spoľahlivosť.

 

  • Skúsenosti

Nikto nemá väčšie skúsenosti a know-how s produktmi Schwank ako naši vyškolení servisní technici.

 

  • Právna istota

Náš servis a údržbu ponúkame v súlade s najnovšími predpismi a normami.

 

  • Rýchla podpora

Pri full-servis balíku je zákazníkovi priradená najvyššia priorita a podpora.

 

  • Zníženie prevádzkových nákladov

Takmer  pri všetkých poruchách sa vopred prejavujú príznaky. Včasné zistenie prostredníctvom skúsených vyškolených technikov nám pomáha predchádzať opravám a prestojom.

 

  • Predvídateľné náklady

Pri dohodnutej cene za servisné služby nie sú žiadne neočakávané náklady. To zaručuje prehľadnejšie plánovanie a rozpočtovanie.

 

  • Udržiavanie hodnoty

Dlhodobá životnosť a životný cyklus Vašej investície sú pre nás rovnako dôležité ako pre Vás. Včasné odhaľovanie chýb zaisťuje dlhodobú životnosť a hodnotu produktov.

VYKUROVANIE

SERVIS

ENERGETICKÀ KALKULAčKA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK