Energetická kalkulačka

Krok 1 - Informácie o Vás
Krok 2 - tepelná strata budovy

Poznáte tepelnú stratu budovy?

Áno Nie


Krok 3 - ako vysoká je strata v kW

Tento krok nie je možný, keďže ste už skôr zvolili, že tepelnú stratu budovy nepoznáte.
Krok 4 - ďalšie informácie o budove

Tento krok nie je možný, keďže ste už skôr zvolili, že tepelnú stratu budovy poznáte.
Krok 5 - teplota
Krok 6 - dĺžka pracovného času
Krok 7 - Súčasné vykurovanie
Krok 8 - cena plynu

Cena plynu [€/kWh]
 

Výsledok:

Vaš ročný potenciál úspor je

Detaily:

Stará spotreba: kWh
Nová spotreba: kWh
Staré CO2 Spotreba: t
Nové CO2 Spotreba: t
Nový výpočet

Mám zájem o bezplatnú energetickú štúdiuVyššie uvedené výsledky sú založené na približných empirických hodnotách (napr. predpokladaná výmena vzduchu, zjednodušná U-hodnota, odhadnutá strata prestupom podľa typu budovy, atď.) a podľa hodnôt zariadení nameraných nezávislými skúšobnými inštitúciami. V praxi sa môžu tyto hodnoty líšiť (napr. určenie tepelného zaťaženia podľa DIN EN 12831 alebo iných príslušných noriem).

Radi Vám zašleme podrobný výpočet predpokladu spotreby energií na základe konkrétnych hodnôt Vašej budovy (fyzikálne vlastnosti budovy a podmienky používania).
Wrmekoeffizient T:
Wrmekoeffizient L:
N:
K:
U:
DeltaT:
DeltaT-Tabelle:
Kw alt :
Kw neu :
Preis in € alt:
Preis in € neu:
Ich bin eine globale Hilfsfunktion

VYKUROVANIE

SERVIS

ENERGETICKÀ KALKULAčKA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK