Priemyselné vykurovanie

Energeticky účinné vykurovanie veľkých uzavretých oblastí

Firma Schwank je špecialista na energeticky efektívne plynové infračervené systémy vykurovania priemyselných hál a iných veľkých priestorov. Ponúka pre každý typ haly riešenie zhotovené na mieru, ktoré okrem požadovaného komfortu garantuje vysokú účinnosť a kvalitu.

 

Energeticky efektívne vykurovanie priemyselných hál

Infračervená technológia Schwank umožňuje pri vykurovaní veľkých priestorov dosiahnuť úsporu energie spravidla až do výšky 50 % oproti konvenčným systémom priemyselného vykurovania.

 

Pre správne rozhodnutie je dôležitá, hlavne u kapitálového tovaru, rentabilita. Len tak zaistíte nízke prevádzkové náklady kombinované s vysoko kvalitnými výrobkami a najvyššiu možnú návratnosť investícií [ROI].

 

Schwank je vďaka širokému sortimentu schopný neutrálne porovnať najrôznejšie systémy priemyselného vykurovania:

 

 

Vďaka tomu môže Schwank ponúknuť široký sortiment systémov priemyselného vykurovania, ktoré spĺňajú rôzne požiadavky na komfort a energetickú účinnosť. Tým, že Schwank nie je fixovaný na jeden produkt, môže zákazníkom neutrálne poradiť na základe využitia a konfigurácie stavby.

 

Neutrálne porovnanie rôznych systémov vykurovania priemyselných hál s danými vlastnosťami môžete vyčítať z tabuľky:


  • vykurovanie priemyselných hál
  • priemyselné vykurovanie
  • vykurovanie priemyselných hál


Neutrálne porovnanie rôznych systémov vykurovania hál s danými vlastnosťami môžete vyčítať z tabuľky:


Zdroj: Zemný plyn na vykurovanie veľkých priestorov a hál, Spolkový zväz pre plyn a vodu v Nemecku, 2010

VYKUROVANIE

SERVIS

ENERGETICKÀ KALKULAčKA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK