Hybridné systémy

 

Hybridné systémy pre využitie rekuperácie tepla sú firmou Schwank už od roku 1995 úspešne plánované a inštalované. V súvislosti so stále efektívnejším plynovým infračerveným vykurovaním získavajú tieto základy čím ďalej tým väčší zmysel. Ku zníženiu prevádzkových nákladov budov alebo hál a k prispeniu zachovania životného prostredia je nutná kombinácia energeticky efektívneho vykurovania hál a inovatívneho systému rekuperácie tepla.

 

Vďaka súhre práv EEWärme a EnEV 2009 značne stúpajú požiadavky na efektívne systémy vykurovania. Schwank tieto požiadavky spĺňa a naviac takisto ponúka integrovaný komplexný koncept vykurovania.

 

Pojem "hybridný systém“ se vyznačuje kombináciou dvoch technológií. Hybridné riešenie od Schwanku sa skladá z:

 

  • Energeticky efektívneho, ekologicky prevádzkovaného plynového infračerveného vykurovania a
  • Inovatívneho systému spätného získavania energie.

 

S hybridSchwankom je možné realizovať nasledujúce riešenia:

  • Jednotlivé systémy rekuperácie [využitie iba z vykurovacieho zariadenia]
  • Kombinované systémy rekuperácie [využitie napr. teplo zo strojov, osvetlenie a vykurovanie].

 

Zvlášť pri využití kombinácie účinného systému vykurovania hál a kombinovaného systému rekuperácie [napr. odpadové teplo zo strojov, procesné teplo, osvetlenie, vykurovanie] môžeme získať naspäť až 15% z inštalovaného vykurovacieho výkonu. Pri inštalácii tepelného výkonu 300 kW môžeme získať až 75 kW potencionálneho odpadového tepla.

 

VYKUROVANIE

SERVIS

ENERGETICKÀ KALKULAčKA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK