Princíp svetlého infražiariča

Odpozorované od slnka:

Princíp sme odpozorovali od Slnka. Infračervené lúče alebo takisto tepelné lúče prenikajú vzduchom takmer bez strát ako elektromagnetické vlnenie. Pocítime ich – teda premenia sa na teplo – keď dopadnú na osoby alebo plochy predmetov.

 

A presne tak pracuje aj svetlý infražiarič Schwank:

 

Cez rozpálené keramické doštičky sa vysiela infračervené žiarenie, ktoré smeruje do vykurovaného priestoru. Funguje to prostredníctvom homogénneho spaľovania plynu v asi 3500 spaľovacích kanálikoch na jednej keramickej doske horáka. Získané tepelné žiarenie či infračervená energia dopadá priamo na povrch pokožky, rovnako ako na objekty a podlahu. Táto energia rozkmitá molekuly, ktoré sú od tohto okamihu pociťované ako príjemné teplo.

 

Nepriamy účinok sálavého vykurovania spozorujeme takisto na ohrievaní okolitých plôch v priestore pobytu: na podlahe, na predmetoch alebo na strojných zariadeniach, čo naďalej zvyšuje komfortný pocit tepla. Senzitívna pocitová teplota v miestnosti alebo na volnej ploche je pri použití svetlých infražiaričov Schwank vždy vyššia ako aktuálna teplota vzduchu.

 

Tento fyzikálny vzťah je možné vyjadriť pomocou jednoduchého vzorca:

 

tE = pocitová teplota [teplota v miestnosti]

tL = teplota vzduchu

tS = sálavá teplota

 

Ohriatie celkového objemu vzduchu na požadovanú teplotu nie je vďaka značnému podielu získanej sálavej teploty potrebné. To zretelne šetrí cennú energiu. S nižšou teplotou vzduchu vzniká menší rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou vzduchu, čím sa znížia v rovnakom rozsahu straty prestupom. Teda ušetríte nielen cennú energiu a značne znížite prevádzkové náklady, ale zlepšíte aj pocit príjemného tepla pre ľudí.

Vďaka tejto skutočnosti je možné rekonštrukciou vykurovacieho systému dosiahnuť úsporu energetických nákladov v rozmedzí 30% - 50%. A takýchto úspor je možné dosiahnuť aj v nových budovách. Každý vie, že znížením teploty vzduchu o 1 K dojde k úspore energií o 6-7%. Pri nových budovách môžeme počítať, vďaka nižšej teplote vzduchu, s úsporou 2-4 K:

 

Výsledok: ušetríte energie a zvýšite pocit tepla.

 

 


VYKUROVANIE

SERVIS

ENERGETICKÀ KALKULAčKA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK