novoSchwank

Základný model infražiariča

novoSchwank je solídne a robustné zariadenie. Je charakterizovaný jednoduchou konštrukciou spolu s odolnými komponentami, ako je napríklad pretlakový ventilátor. novoSchwank takisto presvedčí mimoriadne dobrou cenou a tým zaistí nízke investičné náklady.

 

Rozhodujúce prednosti produktu:

 

  • Sálavá účinnosť až 52%*
  • Pretlakový horák
  • Dlhá životnosť komponentov
  • Kvalita „made in Germany“
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia

 

* Sálavá účinnosť meraná DVGW laboratóriami na type novoSchwank 30 U podľa ČSN EN 416-2

 

Tmavý infražiarič ako prepojený systém: spoločný odťahový systém

 

Všetky naše tmavé infražiariče môžu byť takisto napojené na společné zberné zariadenie pre odvod spalín s centrálnym odťahovým ventilátorom. Spaliny z tmavých infražiaričov sú odvádzané cez odťah spalín do vonkajšieho prostredia. Vzduch pre spaľovanie je možné voliteľným spôsobom odoberať z priestoru inštalácie alebo zvonka. Samotné horáky tmavých infražiaričov Schwank tak fungujú rovnako ako u jednotlivých systémov s primárnym dôrazom na optimalizované energetické náklady. Nahradzujeme iba jednotlivé ventilátory a odvod spalín infražiaričov centralizovaným zberným odťahovým ventilátorom a spoločným odťahovým systémom.

 


novoSchwank Dunkelstrahler vom Hersteller Schwank

Arbeitsprinzip Schwank Dunkelstrahler


Ďalšie tmavé žiariče od Schwanku:   superTube     calorSchwank    infraSchwank

VYKUROVANIE

SERVIS

ENERGETICKÀ KALKULAčKA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK