Princíp tmavého infražiariča

Odpozorované od slnka:

Princíp sme odpozorovali od Slnka. Infračervené lúče alebo takisto tepelné lúče prenikajú vzduchom takmer bezo strát ako elektromagnetické vlnenie. Pocítime ich vtedy – teda premenia sa na teplo – keď dopadnú na osoby alebo plochy predmetov.

 

Presne tak pracuje tmavý infražiarič Schwank:

 

Pretlakový horák produkuje dlhý laminárny plameň, ktorý zohreje sálavú trubicu až na 650° C. Špeciálne legovaná trubica tak emituje infračervené žiarenie, ktoré je vnímané ako príjemné teplo. Narozdiel od svetlých infražiaričov nerozžhaví trubicu do svetla, ale zostane tmavý. Preto tento typ infražiaričov označujeme ako tmavé infražiariče.

 

Infračervené zariadenie je možné pocítiť priamo na povrchu pokožky ako príjemné teplo. Nepriamy účinok sálavého vykurovania spozorujeme takisto na ohrievaní okolitých plôch v priestore pobytu [na podlahe, na predmetoch zariadení, strojoch atď]. Okrem toho môžeme tmavé infražiariče vďaka nižšej povrchovej teplote zavesiť aj do nižších výšok.

 

S tmavými infražiaričmi Schwank je senzitívna teplota vyššia než aktuálna teplota vzduchu.

 

Tento fyzikálny vzťah je možné vyjadriť pomocou jednoduchého vzorca:

 

 

tE = senzitívna teplota (teplota v miesnosti)

tL = teplota vzduchu

tS = teplota sálania

 

Ohriatie celkového objemu vzduchu na požadovanú teplotu nie je vďaka značnému podielu získanej sálavé teploty potrebné, čo šetrí cennú energiu.

S nízkou teplotou vzduchu vzniká menší rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou vzduchu, čím sa znížia v rovnakom rozsahu straty prestupom. Teda ušetríte nielen cennú energiu a značne znížite prevádzkové náklady, ale zlepšíte aj pocit príjemného tepla pre ľudí.

Vďaka tejto skutočnosti je možné rekonštrukciou vykurovacieho systému dosiahnuť úspory energetických nákladov v rozmedzí 30% - 50%.


VYKUROVANIE

SERVIS

ENERGETICKÀ KALKULAčKA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK