Plánovanie

Rozhodujúci faktor pre úsporné vykurovanie

Základom každého projektu je vykurovaný objekt a jeho využitie. Ak sa jedná o novú stavbu alebo o rekonštrukciu, halu alebo voľnú plochu – rôzne varianty požiadavok vyžadujú rôzne flexibilné riešenia.

 

Zamestnanci Schwank majú desiatky rokov skúseností v plánovaní a realizáciách vykurovacích systémov. Na základe týchto skúseností môže Schwank ponúknuť a splniť aj tie najzložitejšie stavebné požiadavky. Najskôr prevedieme podrobnú analýzu – porovnáme rôzne systémy, navrheme z nášho pohľadu optimálne technológie vykurovania. Následne vypracujeme porovnanie investičných a prevádzkových nákladov a ich ekonomický prínos a možnú návratnosť.

 

Pokiaľ sa Vám páči jedna z variant systému vykurovania alebo kombinácia z viacerých technológií, naplánujeme a naprojektujeme ktorékoľvek vykurovacie zariadenia vrátane Vami požadovanej regulačnej techniky. Poskytujeme nielen výrobky, ale kompletné riešenia na kľúč.

 


VYKUROVANIE

SERVIS

ENERGETICKÀ KALKULAčKA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK