Realizácia

Rozumieme svojmu remeslu

Po úspešnom naprojektovaní Vášho projektu Vás nenecháme napospas nekvalifikovaným osobám. Na základe projektu vypracujú naši zamestnanci v čo najkratšom čase profesionálny stavebný plán tak, aby bola následná realizácia bezproblémová. Len tak zaistíme, že bude Váš projekt úspěšne zrealizovaný, tak ako bol naplánovaný.

 

Získate všetky služby z jednej ruky. Inštaláciu rozvodov plynu a elektrického vedenia, montáž infražiaričov či elektrické pripojenie k centrálnemu systému riadenia budovy bude zaistené a riadené pracovníkom zo Schwanku.

 

Po úspešnej inštalácii vykurovacieho systému a zodpovedajúcemu pripojeniu k regulačnej technike následuje kompletné uvedenie zariadení do prevádzky. I v tomto prípade je tu stále Schwank, ktorý zaistí svojho servisného technika, ale takisto kvalifikované osoby pre revízie komínov, v prípade potreby skontaktuje dodávateľa plynu alebo orgány štátnej správy. V náväznosti na to následuje zaškolenie obsluhy a odovzdanie hotového zariadenia na kľúč do užívania.

 


VYKUROVANIE

SERVIS

ENERGETICKÀ KALKULAčKA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK