Údržba

Servis pre plynulú prevádzku

Vykurovanie budov dodáva zásadný prínos k výkonnosti Vášho podnikania. Len riadne fungujúce vykurovanie podporuje v pravom slova zmysle dobrú pracovnú atmosféru. Pre bezchybnú funkciu je, podobne ako u Vášho auta, nutná pravidelná údržba. Plynové infražiariče sú technicky náročné výrobky a preto vyžadujú v súlade s platnými normami a vyhláškami každoročnú údržbu a bezpečnostné preskúšanie.

 

Disponujeme dostatočne širokou servisnou sieťou pre zabezpečenie rýchleho servisného zásahu, čo Vám môžeme garantovať.

 

Pre bezstarostnú starostlivosť o Váš vykurovací systém ponúkame servisný paket.

 


VYKUROVANIE

SERVIS

ENERGETICKÀ KALKULAčKA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK