Schwank-Servis-Paket

Schwank-Servis-Paket má jasné výhody:

1. Plynulé fungovanie

Pravidelné prehliadky a údržba Vám pomáha udržať Váš vykurovací systém tak, aby fungoval bezpečne a spoľahlivo. To zabraňuje neočakávaným poruchám a nákladným škodám. Hovoríme teda o preventívnej údržbe.

 

2. Predĺžená záruka

Ak si vyberiete full-servis balík, predĺžime Vám záruku.

 

3. Minimalizovanie administratívneho zaťaženia

Zaoberáme sa všetkými aspektmi spravovania servisných služieb. Zabezpečujeme plánovanie termínov pravidelnej údržby.

 

4. Originálne náhradné diely

Používame len originálne náhradné diely od Schwanku. Tak garantujeme 100% spoľahlivosť.

 

5. Skúsenosti

Nikto nemá väčšie skúsenosti a know-how s produktmi Schwank ako naši vyškolení servisní technici.

 

6. Právna istota

Náš servis a údržbu ponúkame v súlade s najnovšími predpismi a normami.

 

7. Rýchla podpora

Pri full-servis balíku je zákazníkovi priradená najvyššia priorita a podpora.

 

8. Zníženie prevádzkových nákladov

Takmer  pri všetkých poruchách sa vopred prejavujú príznaky. Včasné zistenie prostredníctvom skúsených vyškolených technikov nám pomáha predchádzať opravám a prestojom.

 

9. Predvídateľné náklady

Pri dohodnutej cene za servisné služby nie sú žiadne neočakávané náklady. To zaručuje prehľadnejšie plánovanie a rozpočtovanie.

 

10. Udržiavanie hodnoty

Dlhodobá životnosť a životný cyklus Vašej investície sú pre nás rovnako dôležité ako pre Vás. Včasné odhaľovanie chýb zaisťuje dlhodobú životnosť a hodnotu produktov.

VYKUROVANIE

SERVIS

ENERGETICKÀ KALKULAčKA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK